นิทรรศการวิทยาศาสตร์
                                            พิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์                   ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                                                     ในงานวันวิทยาศาสตร์ ปี2553

                                           โครงงานของนักเรียนระดับ ม.2
                                           โครงงานของนักเรียนระดับ ม.3                                                       โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                                  โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ม.2